Poděbradova 842, Chrudim IV, 537 01 Chrudim
+420 604 130 528
skola@zscomenia.cz

Školní motto: Učíme se navzájem a stoupáme výš...

Školní novinky

Rozhodnutí o zapsání družiny

A jedeme dál, rozhodnutí KúP o zapsání družiny s kapacitou 20 dětí!

Read more

BESEDA

K PŘÍLEŽITOSTI OTEVŘENÍ NOVÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHRUDIMI

Read more

Od 1.9. 2019 otvíráme první stupeň pro denní studium

Vážení rodiče, je to tu! Můžeme říci, že oficiálně, od 1.9. 2019, otevíráme první stupeň. Aby to bylo veselejší, nakonec je tou lokalitou, kde se nám povedlo získat prostory, město[…]

Read more

Základní hodnoty školy

Talent:
Objevujeme a rozvíjíme nadání člověka.

Víme, že v každém z nás dřímá talent, nadání člověka na něco co mu je dáno do vínku geneticky. Věříme, že v každém z Vás také nadání/talent dřímá, někteří ho již objevily, někteří ne. Našim cílem je jejich talenty objevovat. A nejen dítěte, ale i rodiče a pedagoga a v jeho rozvoji ho podporovat.

Učení:
Učíme se navzájem.

Jsme škola, instituce, která vzdělává člověka. Naší hodnout však není memorování znalostí, ale osvojení si dovedností a kompetencí. Stejně, jako my každý den předáváme dětem kus sebe, tak ony předávají kus sebe nám. A rovněž i my dospělí se učíme od sebe navzájem. Společně tak rosteme.

Odpovědnost:
Přijímáme odpovědnost z našich rozhodnutí.

Naše škola je odpovědnou institucí, jak vůči planetě, tak vůči sobě navzájem, snažíme se žít v souladu s přírodou. Nebojíme se udělat chybu, vždyť “Chybami se člověk učí”. Víme, že pouze chyba, kterou člověk pozná, je smysluplná a může díky ní nastat proces učení.

Otevřenost:
Vážíme si všech názorů.

Vedeme transparentní účet na sociální fond, zveřejňujeme účetní závěrku a všichni zaměstnanci i rodiče školy jsou seznamování s naším hospodařením. Zajímá nás názor každého člena, pořádáme setkání s rodiči k diskuzi. Nebojíme se otevřít jakékoliv téma. Podporujeme komunikaci i v tématech, která jsou obtížná.

Stabilita:
Vytváříme stabilní a bezpečné prostředí pro rozvoj.

Máme jasně stanovenou strukturu řízení a rozdělené jednotlivé kompetence. Nastavili jsme hranice, učitelům, žákům, rodičům a hlavně sobě – zřizovatelům školy. Pouze jasně stanovené hranice mohou poskytnout bezpečné prostředí, které vede ke stabilitě a následně ke svobodě. Jsme přesvědčení, že právě s těmito hodnotami může daný rozvoj probíhat.

Pokud máš zájem připojit se do naší komunity, zanech na sebe kontakt.

Náš tým

Mgr. Zdeněk Kratochvíl

Ředitel a jednatel školy

Luboš Vaníček

Předseda dozorčí rady

Ing. Monika Hájková

Člen dozorčí rady

Ing. Hana Břízová MSc.

Člen dozorčí rady