Poděbradova 842, Chrudim IV, 537 01 Chrudim
+420 604 130 528
skola@zscomenia.cz

Školné – domácí studium

"učíme se navzájem a stoupáme výš"

Základní péče

Základní balíček, ve kterém získáte podporu ze strany koordinátora domácího vzdělávání. Při přestupu na ZŠ Comenia definuje a nastaví s Vámi naše pravidla, vysvětlí co je potřeba a dodá Vám podklady k tomu, aby jste se mohli začít s Vaším žáčkem připravovat na přezkoušení v lednu a červnu.

Balíček obsahuje:

1. úvodní konzultace

2. pomoc s přípravou dokumentace 3. jedenkrát za pololetí hodinová konzultace s koordinátorem/kou 4. dvakrát do roka přezkoušení formou portfolia

500,- / měsíčně

Oblíbená péče

Tento balíček je určený pro rodiče, kteří chtějí mít plněhodnotný přístup ke vzdělávání jejich dítěte v domácím prostředí, ale nechtějí ho však zcela izolovat. V tomto balíčku získáte možnost se setkávat s dalšími rodiči podobného ražení a myšlení. Zde budujeme a podporujeme komunitu, která bude společně své děti vzdělávát.

Balíček obsahuje:

1. úvodní konzultace 2. pomoc s přípravou dokumentace 3. třikrát za pololetí hodinová konzultace s koordinátorem/kou

4. dvakrát do roka přezkoušení formou portfolia 5. možnost síťování v lokalitě s ostatními rodiči 6. volná účast na akcích pořádaných koordinátorem v daném regionu

1 500,- / měsíčně

Tento balíček je základní balíček pro žáky na druhém stupni.

VIP péče

Nejkomplexnější péče, kde získáte neomezený přístup na všechny akce pořádané koordinátory po celé republice i neomezení počet konzultačních hodin. Balíček vhodný pro náročné rodiče, kteří nechtějí riskovat, že se jim vzdělávání jejich dítěte v domácím prostředí vymkne z rukou.

Balíček obsahuje:

1. úvodní konzultace 2. potřebnou dokumentaci s Vámi vyplníme a zařídíme potřebné povolení 3. neomezený počet konzultací s koordinátorem/kou 4. dvakrát do roka přezkoušení formou portfolia (může proběhnout i u Vás doma – třeba na zahradě) 5. možnost síťování v lokalitě s ostatními rodiči 6. volná účast na akcích pořádaných všemi koordinátory po celé republice

7. osobní konzultace s ředitelem školy při každém přezkoušení 8. zdarma vzdělávací montessori pomůcky vytvořené školou

5 000,- / měsíčně

Z důvodu náročnější přípravy pro žáky druhého stupně tento balíček doporučujeme.

Jak hradit školné

Školné pro domácí studium se hradí za celý rok, tj. 12 měsíců. Je na zvážení rodičů (zákonných zástupců), zda bude školné hrazeno jednorázově, ve dvou či dvanácti splátkách. Školné se hradí výhradně na transparentní účet a jde převážně na zajištění služeb koordinátora DV.

Jednorázová úhrada

6.000,- Kč / ročně / balíček ZP
18.000,- Kč / ročně / balíček OP
60.000,- Kč / ročně / balíček VIP

Pololetní úhrada

3.000,- Kč / pololetně / balíček ZP
9.000,- Kč / pololetně / balíček OP
30.000,- Kč / pololetně / balíček VIP

Měsíční úhrada

500,- Kč / měsíčně / balíček ZP
1.500,- Kč / měsíčně / balíček OP
5.000,- Kč / měsíčně / balíček VIP

Platby školného:

Variabilní symbol je složen z prefixu 12 + číslo smlouvy (např. 1299990119). číslo transparentního účtu pro platby školného: 2401615371 / 2010 (vedeno u Fio Banka, a.s.) variabilní symbol: 12 + číslo smlouvy