Poděbradova 842, Chrudim IV, 537 01 Chrudim
+420 604 130 528
skola@zscomenia.cz

Kapacita školy

"učíme se navzájem a stoupáme výš"

Obsazenost tříd

Naše škola má aktuálně maximální kapacitu 70 žáků. Výuka probíhá ve věkově smíšených třídách, rozdělená na první a druhý stupeň. Údaje níže udávají aktuální obsazenost / maximální kapacita.

1. stupeň 15

2. stupeň 15

1. stupeň DV 20

2. stupeň DV 20