Poděbradova 842, Chrudim IV, 537 01 Chrudim
+420 604 130 528
skola@zscomenia.cz

Metody a systém vzdělávání

"učíme se navzájem a stoupáme výš"

Naše škola se inspiruje několika vzdělávacími systémy. Základem je pro nás systém Montessori. Další důležitou součástí jsou také prvky intuitivní pedagogiky a principy profesionálního koučinku.

Náš cíl není vychovávat a vzdělávat děti, ale podporovat v růstu bytosti s vlastní vůlí, rozumem, schopností rozhodovat se a vytvářet svět kolem nás. K tomu však, mimo řady dovedností a znalostí, potřebují především vzory.

Naše škola si nejprve ve spolupráci s rodiči definuje cíle, kterých má dítě dosáhnout a na těchto cílech potom pracujeme.

V průběhu vzdělávání popisujeme cestu k těmto cílům, a společně s dítětem se je snažíme přesně definovat tak, aby pro něj byly srozumitelné a aby v sobě našlo vnitřní motivaci k jejich dosažení