Bylany 7, 538 01
+420 604 130 528
zdenek.kratochvil@skolytalent.cz

Školní motto: Učíme se navzájem a stoupáme výš...

učíme se navzájem
a stoupáme výš...

I believe that if life gives you lemons, you should make lemonade... And try to find somebody whose life has given them vodka, and have a party.

Školní novinky

Rozhodnutí o přijetí do školního roku 2022/2023

V příloze naleznete rozhodnutí o přijetí žáků do naší školy.

Read more

Učitel/ka do prvního trojročí.

Ahoj, hledáme nadšeného člověka pro práci s žáky základní školy s aprobací pro 1. stupeň. Jsme moderní škola s alternativním přístupem, inspiruje nás Montessori pedagogika, ale i vzdělávací metody Líného[…]

Read more

Pozice obsazena – Hledáme parťáka/parťačku

Řidič/řidička a vychovatel/ka v dětském klubu při ZŠ Comenia

Read more

Podporují nás

Podpora rodičů dětí 1. st. ZŠ Comenia.

Při Základní škole Comenia vznikl dětšký klub ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Získali jsme podporu na provoz, vybavení a dopravu dětí do dětského klubu, který pomáhá rodičům dětí na prvním stupni základní školy.

více zde:

ZŠ Comenia – zvýšení kvality vzdělávání

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní
rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových
aktivit a aktivity rozvíjející ICT.

více zde:

Online výuka angličtiny s rodilým mluvčím

skupinové a individuální online lekce – AJ, FJ, ŠJ
registrace do skupinových lekcí od 14.9.2021 na is-easyspeak.cz
individuální lekce na info@easyspeak.cz nebo Ivana 723 370 442, Lucie 737 553 491, Helena 773 138 533

více zde:

Základní hodnoty školy

Talent: Objevujeme a rozvíjíme nadání člověka.

Víme, že v každém z nás dřímá talent, nadání člověka na něco co mu je dáno do vínku geneticky. Věříme, že v každém z Vás také nadání/talent dřímá, někteří ho již objevily, někteří ne. Našim cílem je jejich talenty objevovat. A nejen dítěte, ale i rodiče a pedagoga a v jeho rozvoji ho podporovat.

Učení: Učíme se navzájem.

Jsme škola, instituce, která vzdělává člověka. Naší hodnout však není memorování znalostí, ale osvojení si dovedností a kompetencí. Stejně, jako my každý den předáváme dětem kus sebe, tak ony předávají kus sebe nám. A rovněž i my dospělí se učíme od sebe navzájem. Společně tak rosteme.

Odpovědnost: Přijímáme odpovědnost z našich rozhodnutí.

Naše škola je odpovědnou institucí, jak vůči planetě, tak vůči sobě navzájem, snažíme se žít v souladu s přírodou. Nebojíme se udělat chybu, vždyť “Chybami se člověk učí”. Víme, že pouze chyba, kterou člověk pozná, je smysluplná a může díky ní nastat proces učení.

Otevřenost: Vážíme si všech názorů.

Vedeme transparentní účet na sociální fond, zveřejňujeme účetní závěrku a všichni zaměstnanci i rodiče školy jsou seznamování s naším hospodařením. Zajímá nás názor každého člena, pořádáme setkání s rodiči k diskuzi. Nebojíme se otevřít jakékoliv téma. Podporujeme komunikaci i v tématech, která jsou obtížná.

Stabilita: Vytváříme stabilní a bezpečné prostředí pro rozvoj.

Máme jasně stanovenou strukturu řízení a rozdělené jednotlivé kompetence. Nastavili jsme hranice, učitelům, žákům, rodičům a hlavně sobě – zřizovatelům školy. Pouze jasně stanovené hranice mohou poskytnout bezpečné prostředí, které vede ke stabilitě a následně ke svobodě. Jsme přesvědčení, že právě s těmito hodnotami může daný rozvoj probíhat.

Pokud máš zájem připojit se do naší komunity, zanech na sebe kontakt.

Secured By miniOrange