Poděbradova 842, Chrudim IV, 537 01 Chrudim
+420 604 130 528
skola@zscomenia.cz

Školní motto: Učíme se navzájem a stoupáme výš...

učíme se navzájem
a stoupáme výš...

I believe that if life gives you lemons, you should make lemonade... And try to find somebody whose life has given them vodka, and have a party.

Školní novinky

Aktuality ke spuštění prvního školního dne:

Máme pravidla pro přijetí dětí do školního roku 2020/2021 Víme co nás tento rok čeká a máme k tomu organizační schéma, kde ještě chybí pravidelné besedy, výlety apod. A také[…]

Read more

Opět funkční menu na mobilních zařízeních

Dobrý den, už jsme odstranili nekompatibilní plugin ze serveru na mobilech a tabletech se už menu zobrazuje a je plně funkční. Stránky se zobrazují jak mají a navigace je snadná.[…]

Read more

Rozhodnutí o zapsání družiny

A jedeme dál, rozhodnutí KúP o zapsání družiny s kapacitou 20 dětí!

Read more

Základní hodnoty školy

Talent: Objevujeme a rozvíjíme nadání člověka.

Víme, že v každém z nás dřímá talent, nadání člověka na něco co mu je dáno do vínku geneticky. Věříme, že v každém z Vás také nadání/talent dřímá, někteří ho již objevily, někteří ne. Našim cílem je jejich talenty objevovat. A nejen dítěte, ale i rodiče a pedagoga a v jeho rozvoji ho podporovat.

Učení: Učíme se navzájem.

Jsme škola, instituce, která vzdělává člověka. Naší hodnout však není memorování znalostí, ale osvojení si dovedností a kompetencí. Stejně, jako my každý den předáváme dětem kus sebe, tak ony předávají kus sebe nám. A rovněž i my dospělí se učíme od sebe navzájem. Společně tak rosteme.

Odpovědnost: Přijímáme odpovědnost z našich rozhodnutí.

Naše škola je odpovědnou institucí, jak vůči planetě, tak vůči sobě navzájem, snažíme se žít v souladu s přírodou. Nebojíme se udělat chybu, vždyť “Chybami se člověk učí”. Víme, že pouze chyba, kterou člověk pozná, je smysluplná a může díky ní nastat proces učení.

Otevřenost: Vážíme si všech názorů.

Vedeme transparentní účet na sociální fond, zveřejňujeme účetní závěrku a všichni zaměstnanci i rodiče školy jsou seznamování s naším hospodařením. Zajímá nás názor každého člena, pořádáme setkání s rodiči k diskuzi. Nebojíme se otevřít jakékoliv téma. Podporujeme komunikaci i v tématech, která jsou obtížná.

Stabilita: Vytváříme stabilní a bezpečné prostředí pro rozvoj.

Máme jasně stanovenou strukturu řízení a rozdělené jednotlivé kompetence. Nastavili jsme hranice, učitelům, žákům, rodičům a hlavně sobě – zřizovatelům školy. Pouze jasně stanovené hranice mohou poskytnout bezpečné prostředí, které vede ke stabilitě a následně ke svobodě. Jsme přesvědčení, že právě s těmito hodnotami může daný rozvoj probíhat.

Pokud máš zájem připojit se do naší komunity, zanech na sebe kontakt.

Náš tým

Mgr. Zdeněk Kratochvíl

Ředitel a jednatel školy

Luboš Vaníček

Předseda dozorčí rady

Ing. Monika Hájková

Člen dozorčí rady