Bylany 7, 538 01
+420 604 130 528
zdenek.kratochvil@skolytalent.cz

Podpora rodičů dětí na 1. st. ZŠ Comenia v Chrudimi

"učíme se navzájem a stoupáme výš"

Podpora rodičů dětí na 1. st. ZŠ Comenia v Chrudimi

Název projektu:

Podpora rodičů dětí na 1. st. ZŠ Comenia v Chrudimi

Reg. číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016331

Obsah projektu:

Projektem chceme pozitivně ovlivnit situaci na trhu práce nejméně 35 rodičů dětí na 1. st. ZŠ v Chrudimi a v blízkém okolí. V projektu bude zřízen a provozován dětský klub při ZŠ Comenia od září 2020 do prosince 2022. V pracovní dny o prázdninách budou realizovány příměstské tábory. Po celou dobu projektu bude zajištěna doprava dětí z obtížně dostupných míst z domu do dětského klubu/na příměstský tábor a zpět. Hlavní cílovou skupinu projektu tvoří rodiče dětí 1. st. ZŠ Comenia. Žadatelem je ZŠ Comenia, která je nově zřízenou školou (poskytuje vzdělávání od 1. 9. 2019) a nemá vlastní družinu/školní klub. Projekt je realizován od srpna 2020 do prosince 2022.

Zpracovala: Ing. Renata Volejníková, Manažerka projektu

Secured By miniOrange