Poděbradova 842, Chrudim IV, 537 01 Chrudim
+420 604 130 528
zsc@zscomenia.cz

Kapacita školy

"učíme se navzájem a stoupáme výš"

Obsazenost tříd

Naše škola má aktuálně maximální kapacitu 70 žáků. Výuka probíhá ve věkově smíšených třídách, rozdělená na první a druhý stupeň. Organizace výuky je v rámci trojročí, kdy v šeté třídě probíhá velké množství vzdělávání společně s třídami druhého stupně. Údaje níže udávají aktuální obsazenost / maximální kapacitu.

1. trojročí 6

2. trojročí 8

3. trojročí 9

Domácí vzdě. 41

Počet volných míst od 1. 9. 2022

1. trojročí od září 2022

volná kapacita v pro domácí žáky

Secured By miniOrange