Poděbradova 842, Chrudim IV, 537 01 Chrudim
+420 604 130 528
zsc@zscomenia.cz

Příměstské tábory v dětském klubu při ZŠ Comenia

"učíme se navzájem a stoupáme výš"

Příměstské tábory v dětském klubu při ZŠ Comenia

V současnosti připravujeme příměstské tábory pro rodiče dětí na 1. stupni základních škol. Příměstské tábory budou probíhat o jarních prázdninách 2021 a o letních prázdninách 2021. Bližší informace o příměstských táborech budou na těchto stránkách zveřejněny nejpozději měsíc před jejich konáním.
Příměstské tábory budou poskytovat péči o děti bezplatně. Příspěvek rodičů bude pokrývat náklady na stravu dětí na PT a případně přispívat na vstupné/dopravné, pokud bude součástí PT výlet mimo Chrudim. Předpokládaná částka příspěvku rodičů na týden na 1 dítě bude kolem 600 Kč.
Na péči o děti na příměstských táborech bude čerpána podpora v rámci projektu: Podpora rodičů dětí na 1. st. ZŠ Comenia v Chrudimi, Reg. číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016331.
Pro bližší informace o PT se nyní můžete obracet na projektovou manažerku, Renatu Volejníkovou, renata.volejnikova(@)zscomenia.cz

Secured By miniOrange