Poděbradova 842, Chrudim IV, 537 01 Chrudim
+420 604 130 528
zsc@zscomenia.cz

Příměstské tábory

"učíme se navzájem a stoupáme výš"

Příměstské tábory 2021

Příměstské tábory budou probíhat v provozovně ZŠ Comenia na adrese Poděbradova 842 v Chrudimi.
Jsou určeny pro děti, které navštěvují první stupeň základních škol.
Příspěvky od rodičů jsou vybírány pouze na stravné dětí a vstupy na výletech. Ostatní náklady jsou hrazeny v rámci projektu: Podpora rodičů dětí na 1. st. ZŠ Comenia v Chrudimi, Reg. číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016331.


Provozní doba příměstských táborů je od 7:30 do 17:00 hodin každý všední den a příměstské tábory jsou pořádány v termínech od 7. 7. do 27. 8. 2021 o letních prázdninách.


Program dne:
                7:30 – 8:30 příchod dětí, volné hraní
                8:30 – 12:00 společný program, včetně    dopolední svačiny
                12:00- 13:00 oběd
                13:00 – 16:00 společný program, včetně odpolední svačiny
                16:00 – 17:00 volné hraní, vyzvednutí dětí rodiči

Přihláška na příměstský tábor

Autor obrázku noha : Bernard Hermant, zdroj: www.unsplash.cz
Autor obrázku Start/finish : Adam winger, zdroj: www.unsplash.cz
Autor obrázku ruce : Ellie Storms, zdroj: www.unspalsh.cz

Kreativ s Angličtinou 

Termín :7.7. – 9.7.2021 
Cena : 750 Kč
Tábor bude zaměřený na kreativní činnost a ruční práce. Dopolední blok bude v Anglickém jazyce. Děti si budou zdokonalovat svou řeč.

Autor obrázku: Mike Petrucci, zdroj: www.unsplash.com 

přihláška na tábor
Slovanské Zvyky 

Termín : 12.7. – 16.7.2021                  23.8. – 27.8.2021
Cena : 700 Kč
Tábor bude zaměřený na slovanské zvyky a staročeské tradice. Sběr bylin a výroba šperků, zakončení slavnostním rituálem. 

Autor obrázku: Tara Glaser,  zdroj : www.unsplash.com

přihláška natábor
Pohyb sport a hry 

Termín : 9.8. – 13.8.2021
Cena : 700 Kč
Tábor zaměřený na pohybové a sportovní aktivity,  zábavnou turistiku obohacenou soutěžemi.Součástí tábora bude výlet a celotáborová hra. 

Autor obrázku: Josh Mills, zdroj: www.unsplash.com 

přihláška na tábor

Dobrodružný a fantasy

Termín :19.7. – 23.7.2021                 16.8. – 20.8.2021
Cena : 700 Kč
Tábor bude zaměřený na dobrodružné kolektivní hry a soutěže. Pojedeme na výlet do lanového centra v Pardubicích. Tábor bude zakončen vyhodnocením nejlepšího týmu a sladkou odměnou.  

Autor obrázku: Jie, zdroj: www.unsplash.com

přihláška na tábor

Kreativ

Termín : 2.8. – 6.8.2021
Cena : 700 Kč
Tábor bude zaměřený na výtvarné a kreativní techniky různého druhu. Vytvářet se bude ve vniřním prostředí i venku. V rámci tábora bude připraven i výlet. 

Autor obrázku: Steve Johnson, zdroj: www.unsplash.com

přihláška na tábor
Pohyb sport a hry  s Angličtinou

Termín : 26.7. – 30.7.2021
Cena: 1200 Kč
Tábor zaměřený na pohybové aktivity, sport a hry. Dopoledne vedené v angličtině.

Autor obrázku: Robert Collins, zdroj: www.unsplash.com 

přihláška na tábor

 Jak se  přihlásit na příměstský tábor:
Aby vaše dítě mohlo být přijato na příměstský tábor, musí být splněny tyto podmínky:
  1. Je volná kapacita příměstského tábora
  2. Rodič, který pečuje o dítě a se kterým dítě žije ve společné domácnosti (pokud oba rodiče pečují a žijí s dítětem ve společné domácnosti, potom musí níže uvedené splňovat oba):
          A. je zaměstnán
          B.podniká
          C.studuje
          D.je v rekvalifikaci
          E.je veden jako uchazeč na úřadu práce
  3. Musí podat přihlášku a doložit všechny požadované dokumenty
  4. Uhradit stanovený příspěvek na stravné / dopravné / vstupy na táboře.
Na předání přihlášky se telefonicky dohodněte v Základní škole Comenia, Poděbradova 842, Chrudim, na tel: 775 733 599 s Renatou Volejníkovou.     

  
Požadované dokumenty k přihlášení na příměstský tábor:
 1. Přihláška dítěte k zápisu na příměstský tábor
2. Vzor potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce
 3. Vzor žádosti o potvrzení z ČSSZ
 4.Monitorovací list podpořené osoby

Další dokumenty související s péčí o dítě na příměstském táboře / jsou předány na osobní schůzce při přijetí dítěte k poskytování služby.

Jedná se o:

  1.Smlouva o poskytování služby péče o dítě na příměstském táboře
  2. Provozní řád příměstského tábora
  3. Dotazník
  4.Informovaný souhlas GDPR   

 Podrobnější informace o provozu dětského klubu jsou uvedeny v Provozním řádu Příměstského tábora při ZŠ Comenia.
 Péči o děti na příměstském táboře zajišťují vychovatelé: Barbora Baštová, Josef Dostál, Barbora Halámková a další,..
Zarealizaci projektu zodpovídá projektová manažerka Renata Volejníková  

Secured By miniOrange