Bylany 7, 538 01
+420 604 130 528
zdenek.kratochvil@skolytalent.cz

Příměstské tábory v dětském klubu při ZŠ Comenia

"učíme se navzájem a stoupáme výš"

Příměstské tábory léto 2021

Příměstské tábory budou probíhat v provozovně ZŠ Comenia na adrese Poděbradova 842, Chrudim IV, 537 01 Chrudim.
Je určen pro děti, které navštěvují první stupeň základních škol.
Příspěvky od rodičů jsou vybírány pouze na stravné dětí a vstupy na výletech. Ostatní náklady jsou hrazeny v rámci projektu: Podpora rodičů dětí na 1. st. ZŠ Comenia v Chrudimi, Reg. číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016331.

Příměstské tábory v dětském klubu při ZŠ Comenia

V současnosti připravujeme příměstské tábory pro rodiče dětí na 1. stupni základních škol. Příměstské tábory budou probíhat o jarních prázdninách 2021 a o letních prázdninách 2021. Bližší informace o příměstských táborech budou na těchto stránkách zveřejněny nejpozději měsíc před jejich konáním.
Příměstské tábory budou poskytovat péči o děti bezplatně. Příspěvek rodičů bude pokrývat náklady na stravu dětí na PT a případně přispívat na vstupné/dopravné, pokud bude součástí PT výlet mimo Chrudim. Předpokládaná částka příspěvku rodičů na týden na 1 dítě bude kolem 600 Kč.
Na péči o děti na příměstských táborech bude čerpána podpora v rámci projektu: Podpora rodičů dětí na 1. st. ZŠ Comenia v Chrudimi, Reg. číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016331.
Pro bližší informace o PT se nyní můžete obracet na projektovou manažerku, Renatu Volejníkovou, renata.volejnikova(@)zscomenia.cz

Secured By miniOrange