Poděbradova 842, Chrudim IV, 537 01 Chrudim
+420 604 130 528
zsc@zscomenia.cz

Školné – denní studium

"učíme se navzájem a stoupáme výš"

ŠKOLNÉ


Školné pro denní studium se hradí za celý rok, tj. 12 měsíců. Je na zvážení rodičů (zákonných zástupců), zda bude školné hrazeno jednorázově, ve dvou či dvanácti splátkách. Školné se hradí výhradně na transparentní účet a je použito na zajištění provozu školy.

Jednorázová úhrada
18.000,- Kč / ročně

Pololetní úhrada
9.000,- Kč / pololetně

Měsíční úhrada
1.500,- Kč / měsíčně


 

PLATBY ŠKOLNÉHO


 

Školné je hrazeno na transparentní účet pod variabilním symbolem dle smlouvy o poskytování vzdělávání. Variabilní symbol je složen z prefixu 11 + číslo smlouvy (např. 1199990119).

číslo transparentního účtu pro platby školného:     2401615371 / 2010     (vedeno u Fio Banka, a.s.)

       variabilní symbol:     11 + číslo smlouvy


 

Transparentní účet pro platby školného