Bylany 7, 538 01
+420 604 130 528
zdenek.kratochvil@skolytalent.cz

Školné – denní studium

"učíme se navzájem a stoupáme výš"

Proč vybíráme školné?

Existence školy je financovaná ze školného, tedy soukromých zdrojů rodičů, a příspěvků v podobě normativů (dotace) na žáka ze strany státu. Tyto příspěvky, které dostáváme od státu, nepokryjí plně provoz školy a budoucí investice, proto je třeba platit školné.

Moc děkuji Vám učitelům, rodičům a dětem, kteří v tento projekt věří a podporují jej. Toto mezilidské nadšení zformovalo jádro lidí, kteří potvrdili, že projekt školy je smysluplný a ve společnosti potřebný.

Školu podpoří také jakákoliv finanční pomoc.

Měsíční

2 400 Kč

školné na jeden měsíc školy

Školné obsahuje:

  • Základní vzdělávání respektujícím způsobem
  • Družina či školní klub
  • Vstupné na akce během školního roku
  • Dopravné kamkoliv pojedeme
čtvrtletní

6 000 Kč

školné na jedno čtvrtletí

Školné obsahuje:

  • Základní vzdělávání respektujícím způsobem
  • Navštěvování školní družiny nebo školního klubu
  • Vstupné na všechny akce
  • Dopravné ať už pojedeme kamkoliv

Jak školné platit?

Školné je hrazeno na transparentní účet pod variabilním symbolem dle smlouvy o poskytování vzdělávání. Variabilní symbol je číslo smlouvy (např. 999119). Do položky Zpráva pro příjemce je dobré uvést krátký text, například: školné Anna Nowakova, srpen 2022

číslo transparentního účtu pro platby školného:     2401615371 / 2010     (vedeno u Fio Banka, a.s.)

variabilní symbol: číslo smlouvy

Transparentní účet pro platby školného

Secured By miniOrange